Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
15 Oktober 2009

Het parcours van Evelyne Huytebroeck

Evelyne Huytebroeck is in 1958 geboren, heeft drie kinderen en werkt tot in 1989 als journaliste en persattaché. Nadien richt zij een lokale radiozender op, engageert zich voor het stadsproject in de jaren tachtig en zet zich in voor de sociale problemen van toen. Verder is ze een verwoed sportbeoefenaarster en zeer gesteld op literatuur. Vandaag is Evelyne Huytebroeck ecologisch minister van Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan Personen in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en minister van Jeugd en Jeugdbijstand in de Regering van de Franse Gemeenschap.

Voor ECOLO is Evelyne Huytebroeck 15 jaar lang (van 1989 tot 2002) kamerlid en fractieleidster. Vervolgens is ze (van 2002 tot 2004) medevoorzitster van ECOLO. In 2004 is ze de eerste vrouw van de partij ECOLO die tot minister in de Brusselse Regering wordt verkozen.

Evelyne Huytebroeck is sinds 1982 actief op ecologisch vlak en zetelt sinds 1989 in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het ecologische bewustzijn en de solidariteit van de Brusselaars vergroten, heeft zij altijd als haar doelstellingen beschouwd. Vandaag wil zij van het Brussels Gewest een duurzaam stadsgewest maken waarin economische ontwikkeling, banencreatie, bescherming van het leefmilieu en sociale rechtvaardigheid met elkaar verenigd worden, de wijken geherwaardeerd worden en de participatie van de burgers bevorderd wordt.

Een van haar belangrijkste politieke uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat erin een bijdrage te leveren tot de bescherming en de verbetering van de levenskwaliteit van de burgers, evenals tot de bevordering van een gezond leefmilieu voor iedereen. Kortom, van het Brussels Gewest, hart van Europa, wil Evelyne Huytebroeck een open, gastvrije en tolerante stad maken!

Tot slot wenst ze dat jongeren een grotere waardering krijgen en hun positieve acties erkend worden. Ook vindt ze het belangrijk te anticiperen op de demografische explosie waarmee de steden van morgen zullen geconfronteerd worden. Deze twee elementen vormen voor haar de grootste uitdaging in de komende jaren. ‘Ik wil jongeren de kans bieden om echte “verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers te worden”. Een complexe, maar vitale en boeiende taak!’

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao