Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte

Mijn project voor Brussel

Brussel is aan zijn energetische revolutie begonnen

Sinds 2004 maak ik deel uit van de Brusselse Regering en voer ik voor en met de Brusselaars de grote werf aan van de vermindering van energieverbruik, het rationeel energiegebruik en de steun aan hernieuwbare energie. De eerste resultaten zijn nu bekend.

Sinds de opkomst van Ecolo in de Brusselse Regering, werd er ongeveer 40 miljoen euro per jaar ter beschikking van de Brusselaars gesteld om ze ondermeer de kans te geven hun woning te isoleren. Meer dan een gezin op tien heeft in Brussel een beroep op deze premies gedaan. Er werden middelen aan de Brusselse gemeenten toegekend om ze te helpen de energierekening van hun scholen en andere openbare gebouwen te verminderen zodanig dat ze de bespaarde middelen in het openbaar beleid kunnen investeren. Ik heb een projectenoproep gelanceerd voor de bouw van voorbeeldige gebouwen om Brussel de gelegenheid te geven zich op te stellen als het boegbeeld op het gebied van passieve bouw. Dit betekent dat er tegen 2010 tientallen gebouwen met hoge energieprestatie in Brussel zullen worden gebouwd. Sinds 2005 zijn we eindelijk in een fase van vermindering van onze CO2-uitstoten aanbeland.

Brussel, groene stad

Ook wil ik van Brussel een groenere stad maken. Tegenwoordig wordt al het Brusselse afvalwater gesaneerd. De Groene Wandeling is rond. Dit is een ongeveer zestig kilometer lange bewegwijzerde wandel- en fietsroute waarmee Brussel, zijn groene ruimten en zijn biodiversiteit ontdekt kunnen worden. Van jaar tot jaar wordt de kwaliteit van de door het Gewest beheerde parken verbeterd, zowel wat de netheid als wat de bewaking betreft. De beslissing op de site van Thurn & Taxis een groot park aan te leggen werd in deze legislatuur genomen. Dit park zal meer natuur en gezelligheid aan de buurtbewoners bieden, die wat dat betreft een beetje in de vergeethoek waren terechtgekomen. Met behulp van een bestrijdingsplan voor verontreinigingspieken, bedrijven voorzien van verkeersplannen en fietsroutes die met 4 werden vermenigvuldigd, werd er voor Brussel een plan uitgestippeld voor een betere luchtkwaliteit in de stad.

Brussel, open stad

In Brussel is er plaats voor iedereen ! Aan deze zorg werd er tegemoetgekomen door het scheppen van bijkomende plaatsen voor zwaar gehandicapte personen. Ook werden er alternatieven voor het rusthuis ontwikkeld ten behoeve van de senioren. In deze legislatuur werd er ook rekening gehouden met minder bedeelde bevolkingsgroepen : de Brusselse markt van gas en elektriciteit beschermt de consument het best, de premies voor de renovatie van woningen krijgen een voorlopige financiering van 90%, de sociale renteloze lening voor energie-investeringen is een werkelijkheid in Brussel en de solidaire tarifering van het water is… waterdicht ! Er wordt over nieuwe tools beschikt voor armoedebestrijding en tot slot werden er 200 extra bedden ingezet voor de opvang van daklozen in de winter.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao