Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
19 Juni 2014

Vliegtuiglawaai in Brussel: nieuwe sonometer in Oudergem

Op verzoek van Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, heeft Leefmilieu Brussel een nieuwe sonometer geïnstalleerd op het grondgebied van de gemeente Oudergem, om het vliegtuiglawaai boven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te meten.

Het nieuwe meetstation werd op 6 juni in de Kouter in Oudergem (Sint-Juliaanwijk) geplaatst. De eerste resultaten worden begin juli verwacht.

Deze sonometer”, zegt Evelyne Huytebroeck, “zal het mogelijk maken om bijkomende metingen uit te voeren na de nieuwe wijziging die Melchior Wathelet op 29 mei zonder overleg en zonder kennisgeving heeft doorgevoerd in zijn spreidingsplan voor het vliegtuigverkeer. De nieuwe route blijft immers uit de buurt van de sonometer die in de Jachtwijk in Etterbeek staat opgesteld. De plaatsing van een nieuwe sonometer in Oudergem laat toe om het netwerk van meetstations aan die wijziging aan te passen. Het is immers essentieel om objectieve informatie te verzamelen over de overlast die veroorzaakt wordt door het plan-Wathelet en door het geheel van routes dat hij unilateraal heeft vastgelegd.

Het meetnetwerk op het Brusselse grondgebied bestaat uit elf sonometers. In februari werd het meetstation in de Jachtwijk in Etterbeek in gebruik genomen. Voortaan staat er dus ook een sonometer in Oudergem.

Overigens is het door het Brussels gewest ingestelde beroep tegen het plan-Wathelet nog in behandeling. De pleidooien zullen plaatsvinden op 10 en 11 juli.

Tot slot herhaalt de minister dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Brusselse geluidsnormen strikt toepast. Leefmilieu Brussel stelt de inbreuken vast en de luchtvaartmaatschappijen krijgen de processen-verbaal toegestuurd. Het feit dat sommige boetes onbetaald blijven, ondanks de invorderingsprocedures die in 2012 zijn opgestart, is een gevolg van de beroepen die bepaalde luchtvaartmaatschappijen hebben ingesteld en waarvoor er nog geen uitspraak is.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao