Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
23 Mei 2014

Zoniënwoud: een plan om natuur en erfgoed te verenigen

Op initiatief van minister-voorzitter belast met Erfgoed en minister bevoegd voor Leefmilieu, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vrijdag 23 mei Leefmilieu Brussel en de Directie Monumenten en Landschappen belast met de opdracht om samen een gemeenschappelijk beheerplan voor natuur en erfgoed voor het Zoniënwoud op te stellen.

Het Zoniënwoud is het paradepaardje van de Brusselse groene ruimten en wordt zowel in de weekends als tijdens de week druk bezocht door talrijke Brusselaars. Maar het bos vervult niet enkel recreatieve functies, het is ook waardevol historisch, ecologisch en landschappelijk erfgoed. De bijzondere kenmerken van het Zoniënwoud hebben er dan ook toe geleid dat het bos sinds 1959 wordt beschermd als erfgoed, en sinds 2004 als Natura 2000-gebied. Het Zoniënwoud staat vooral bekend om zijn uitzonderlijke beukenkathedraal, die 200 jaar oud is en uniek in Europa, en die 60% van het bos beslaat. Dit beukenwoud is echter fragiel. Het moet dan ook specifieke zorgen krijgen en nauwgezet worden beheerd.

Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om een gemeenschappelijk beheerplan uit te werken, met maatregelen om zowel de natuurlijke rijkdommen als de erfgoedwaarde van het Zoniënwoud te beschermen, en dat in overleg met de twee andere gewesten en de betrokken verenigingen. De kortetermijndoelstelling is om het bijzondere uitzicht van de beukenkathedraal te verzoenen met de toekomst van het Zoniënwoud op de langere termijn. Dankzij dit plan kunnen verschillende doelstellingen (recreatie, erfgoed, natuur, ...) aan elkaar worden gekoppeld en kan aan de verwachtingen van alle betrokken partijen tegemoet worden gekomen.

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao