Description de l'animation de ce site Aller au menu Aller aux thèmes Aller au texte
20 Mei 2014

PLAGE Openbare vastgoedmaatschappijen: sociale woningen verbruiken 12,8% minder energie

Tijdens de voorbije twee jaar zijn elf sociale huisvestingsmaatschappijen begeleid met de bedoeling hun energieverbruik te verminderen. Die begeleiding vond plaats in het kader van de projectoproep ’PLAGE’ (Programma voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie), die door de Brussels minister van Energie, en de Brussels staatssecretaris voor Huisvesting, werd gelanceerd. Halfweg de uitvoering van het programma zijn de eerste resultaten veelbelovend. Dankzij PLAGE ligt het verbruik van de huurders nu al lager, zonder dat daarvoor grote investeringen nodig waren.

PLAGE, dat in 2006 door Evelyne Huytebroeck werd opgestart, heeft zijn doeltreffendheid reeds bewezen in verscheidene gemeenten, ziekenhuizen en scholen. Deze instellingen zagen hun brandstofverbruik dalen met tot wel 15%. Sinds april 2012 nemen elf sociale huisvestingsmaatschappijen deel aan dit vierjarige programma. Samen vertegenwoordigen ze 19.000 woningen, 1.788.000 m² oppervlakte of ongeveer 50% van het park dat door de openbare vastgoedmaatschappijen wordt beheerd.

In het kader van PLAGE is binnen elke maatschappij of federatie een Energieverantwoordelijke aangeworven. Elkeen krijgt ook een budget van 30.000 euro om kleine investeringen (thermostatische kranen, reflectoren, ...) en werkinstrumenten (meettoestellen, thermische camera, ...) te financieren. Daarnaast biedt een deskundige technische ondersteuning. In totaal bedragen de gewestelijke subsidies voor deze maatschappijen bijna 1,2 miljoen euro.

In de voorbije twee jaar hebben de Energieverantwoordelijken een energiekadaster opgesteld en de prioritaire gebouwen geselecteerd. Ze hebben de zwakke punten blootgelegd en een reeks te ondernemen acties bepaald. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd (regeling en afstelling van installaties, ...). PLAGE bewijst opnieuw zijn relevantie, want de tussentijdse resultaten zijn zeer bemoedigend:

  • 12,8% minder energieverbruik in de prioritaire gebouwen;
  • 9,1% minder energieverbruik voor het volledige gebouwenpark;
  • meer dan 3 miljoen euro besparingen;
  • 16.000 ton CO2-besparing.

"PLAGE biedt een antwoord op een milieu-uitdaging", zegt de Minister. "Dit programma maakt het immers mogelijk om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Daarnaast komt het programma tegemoet aan een sociale uitdaging. De energieprijzen stijgen voortdurend. Vooral de kwetsbare doelgroepen lijden onder die evolutie. De eerste begunstigden van PLAGE zijn dan ook de huurders, die hun energieverbruik zien slinken en hun comfort toenemen.

"Dit initiatief heeft het mogelijk gemaakt om de vastgoedmaatschappijen te steunen. Zij worden namelijk geconfronteerd met een drievoudige uitdaging: op klimatologisch, economisch en sociaal vlak", verklaart de staatssecretaris voor Huisvesting. "Een uitdaging op klimaatvlak, omdat de vermindering van de broeikasgasuitstoot alleen via een beheersing van het energieverbruik kan worden bereikt. De overheid moet hierbij het voorbeeld geven. Dat is hier het geval. De uitdaging heeft ook een economische dimensie. Nu de energieprijzen dagelijks stijgen, kan PLAGE de vastgoedmaatschappijen helpen hun uitgaven te beheersen. Ten slotte vormt de vermindering van het energieverbruik ook een ware uitdaging op het vlak van sociale rechtvaardigheid. Door de kostprijs van energie komen personen met een laag inkomen veel te vaak voor hetzelfde dilemma te staan: kiezen tussen het betalen van de factuur van de leveranciers of de huur. Kortom, alleen maar voordelen voor de sociale huurders!"

De elf sociale huisvestingsmaatschappijen: Vorstste Haard, Sint-Gillishaard en Molenbeekse Huisvesting, vertegenwoordigd door de Vereniging voor Sociale Huisvesting vzw (VSH); Germinal, Kapelleveld, Verenigde Huurders en Les Foyers collectifs, vertegenwoordigd door de Fédération des sociétés coopératives de logement à Bruxelles (FESOCOLAB); en vier sociale huisvestingsmaatschappijen (Assam-Sorelo, Anderlechtse Haard, Brusselse Haard en Lakense Haard).

© E.Huytebroeck 2009 || contenu géré avec SPIP | graphisme Quentin Dal | animation L'Enclume | un site Vivao